Heslo: veľké začiatočné písmená

Otázka:

Právnici často trvajú na písaní slov ako nájomca, prenajímateľ, zmluva, predmet nájmu či zmluvné strany v rozličných zmluvách s veľkým začiatočným písmenom, aby bol text prehľadnejší. Je to správne?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Keď adresátovi v korešpondencii vykáme, píšeme tvary zámen Vy, Váš s veľkým začiatočným písmenom, ale keď sa obraciame na viac osôb naraz, píšeme vy, váš s malým začiatočným písmenom. Je to tak?

celá otázka a odpoveď