Heslo: veľké písmená

Otázka:

Kedy píšeme zámená Vy, Váš s veľkým začiatočným písmenom?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ktoré zo spojení mám písať s veľkým začiatočným písmenom - svätá rímska ríša nemeckého národa, berlínsky múr, európske spoločenstvo, zmluva o EÚ, zväz nezávislých štátov, európska veľmoc, železná opona, rímske impérium, sovietsky vodca, studená vojna, sovietska komunistická strana, sovietsky parlament, európska integrácia?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako mám v slovenskom texte napísať anglické názvy kníh? Správne je The Dance Of The Seven Deadly Sins alebo The dance of the seven deadly sins?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako sa píše názov študijného odboru operátor prevádzky a ekonomiky dopravy? Ja som to napísal s malým začiatočným písmenom a pani učiteľka mi to opravila na veľké.

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Existujú nejaké pravidlá písania viet verzálkami?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Nemajú byť v názve Cech strechárov Slovenska všetky začiatočné písmená veľké?

celá otázka a odpoveď