Heslo: varieta

Otázka:

Uplatňuje sa v tvare "varietách" pravidlo o rytmickom krátení (varietach)?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Píšem bakalársku prácu o káve a môj školiteľ má výhrady k termínom variata a telo kávy, ktoré sa však v odbornej literatúre o káve bežne používajú. Čo mám robiť?

celá otázka a odpoveď