Heslo: vada

Otázka:

Dobrý deň, je slovo vada spisovné?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Sú výrazy vada a za účelom spisovné?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Je vhodné použiť slovo "vada" v zmluve ako právnický termín, napr. vada tovaru? Pokiaľ sa v zmluve uvedie meno jednej zmluvnej strany a v zátvorke sa uvedie ďalej len "Kupujúci" píše sa následne v celej zmluve "Kupujúci" s veľkým začiatočným písmenom? Platilo by to obdobne aj pre iné obdobne zvolené skratky?

celá otázka a odpoveď