Heslo: vaša výsosť

Otázka:

Prekladám román, v ktorom sa používajú výrazy ako V/veličenstvo, V/vaša V/výsosť a podobne. Mám ich písať s veľkým začiatočným písmenom alebo s malým?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako mám písať oslovenie veličenstvo a vaše veličenstvo v beletrii? S veľkým alebo s malým začiatočným písmenom?

celá otázka a odpoveď