Heslo: v/na vegetačnom stupni

Otázka:

Ako je správne: v alpínskom vegetačnom stupni alebo na alpínskom vegetačnom stupni?

celá otázka a odpoveď