Heslo: výslovnosť

Otázka:

Kedy sa predložka k vyslovuje ako k a kedy sa vyslovuje ako g? Kedy sa vyslovuje vokalizovaná predložka ako ku a kedy gu?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Slovo Telgárt sa číta mäkko alebo tvrdo?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako sa vyslovuje spoluhláska n v slove v júni?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako sa vyslovujú slová tetrov a panini?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako mám vyslovovať vietnamské mená svojich žiakov?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako sa vyslovuje meno Timotej? Je viac možností?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako sa vyslovuje slovo kvôli?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

S kamarátom z Oravy sa hádame, či sa spisovne vyslovuje lev s mäkkým ľ alebo s l. Takisto slová lebo, ale. On tvrdí, že spisovná výslovnosť je mäkká.

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako sa určujú hlásky d, t, n, l, ď, ť, ň, ľ v slabikách de, te, ne, le, di, ti, ni, li? Je možné určiť hlásku t v slove Martina ako tvrdú a napr. v slove ticho ako mäkkú?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Prečo sa slovo sme vyslovuje so z – zme? Čo tam spôsobuje znelostnú asimiláciu?

celá otázka a odpoveď