Heslo: výslovnosť spoluhlásky ľ

Otázka:

Je v slovách letí, líce, lienka, lietadlo, lieskovce, maliny mäkká spoluhláska ľ? Podľa Pravidiel slovenskej výslovnosti od Á. Kráľa z 2009 by mala byť výslovnosť mäkká, no myslím si, že táto výslovnosť sa už nepoužíva.

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Je dovolené používať vo verbálnom styku tvrdé "l" v slovách ako napr. velmi, vela ludí, ludia, ludstvo, ohladom, vzhladom a pod., kde má byť "ľ"?

celá otázka a odpoveď