Heslo: výslovnosť spoluhlásky ľ

Otázka:

Je v slovách letí, líce, lienka, lietadlo, lieskovce, maliny mäkká spoluhláska ľ? Podľa Pravidiel slovenskej výslovnosti od Á. Kráľa z 2009 by mala byť výslovnosť mäkká, no myslím si, že táto výslovnosť sa už nepoužíva.

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Je správne vyslovovať tvrdé L v slovách ako veľmi, veľa, ľudia, ľudstvo, ohľadom, vzhľadom a pod.?

celá otázka a odpoveď