Heslo: výskum

Otázka:

Je správne použiť výraz študovať aj vo význame skúmať?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

V rámci diplomovej práce sa realizuje výskum alebo prieskum?

celá otázka a odpoveď