Heslo: výrobnokontrolný

Otázka:

Píše sa správne výrobnokontrolná skúška alebo výrobno-kontrolná skúška?

celá otázka a odpoveď