Heslo: výpočet bodov

Otázka:

Je správne písanie predložky s dvojbodkou a potom nasledujúcou enumeráciou? Schôdza rokovala o: - programe - občerstvení - tombole.

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Existujú pravidlá na to, ako písať vety za odrážkami? Má sa veta začínať malým alebo veľkým písmenom? Končí sa čiarkou alebo bodkou?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako mám postupovať pri výpočte bodov, keď jeden bod má tri vety a ďalšie body sú jednoslovné?

celá otázka a odpoveď