Heslo: výbor

Otázka:

Kedy sa podstatné mená dohovor alebo výbor, ktoré sa používajú ako súčasť názvu (napr. Dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien, Výbor CEDAW), píšu s veľkým/malým začiatočným písmenom?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Je v slove výbor predpona vý-? Ak áno, majú slová odbor, prebor, nábor, zábor spoločný slovotvorný základ a aký má význam?

celá otázka a odpoveď