Heslo: výbavnosť z pamäti

Otázka:

Do súboru neuropsychologických testov chceme použiť odborný výraz výbavnosť z pamäti. Zodpovedá tento výraz spisovnej slovenčine?

celá otázka a odpoveď