Heslo: výška

Otázka:

Je spisovné vyjadrenie výška odvodu, výška pokuty? Alebo má byť suma odvodu, suma pokuty? Počula som názor, že výška má iba význam rozmeru v priestore.

celá otázka a odpoveď