Heslo: vírus

Otázka:

Vypadáva pri skloňovaní slova vírus koncové -us? Aj v prípade tvorenia odvodených slov?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Je správne antivírusový či antivírový program?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Chcel by som sa spýtať na skloňovanie slova vírus. Podľa ktorého vzoru ho skloňujeme v jednotnom čísle - považujeme ho za životné alebo za neživotné?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Je správne spojenie zavírený počítač alebo zavírusovaný počítač?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako funguje skloňovanie slov končiacich koncovkou "-us"? Napr. "život podmorských organizmov" a nie "organizmusov". Ako je to pri dvojslabičných slovách "vírus" alebo "status" a pod.? Aj tu koncovka "-us" odpadne?

celá otázka a odpoveď