Heslo: vírus

Otázka:

Vypadáva pri skloňovaní slova vírus koncové -us? Aj v prípade tvorenia odvodených slov?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Je správne antivírusový či antivírový program?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Podľa akého vzoru skloňujeme slovo vírus v jednotnom čísle - považujeme ho za životné alebo neživotné?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Je správne spojenie zavírený počítač alebo zavírusovaný počítač?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako sa skloňujú slová končiace na -us? Napr. život podmorských organizmov a nie organizmusov? Ako je to pri dvojslabičných slovách typu vírus, status a pod.? Aj tu koncovka -us odpadne?

celá otázka a odpoveď