Heslo: v zmysle

Otázka:

Keď sa v úradnom liste odvolávam na nejaký zákon alebo paragraf, mám používať predložku „podľa“ alebo predložku „v zmysle“?

celá otázka a odpoveď