Heslo: v dôsledku

Otázka:

Čo je správne: v dôsledku, dôsledkom, následkom?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Je konštatovanie, že vďaka výrobnej chybe lyžiarky premokajú, správne? Nemalo by sa namiesto slova vďaka použiť slovo kvôli?

celá otázka a odpoveď