Heslo: uznesenie

Otázka:

S akým začiatočným písmenom sa píše slovo uznesenie, keď sa za ním uvádza číslo, miesto a dátum? S akým začiatočným písmenom sa píšu názvy zákonov, vyhlášok a vládnych nariadení?

celá otázka a odpoveď