Heslo: uzavrieť

Otázka:

Denne sa vo svojej práci stretávam s výrazom uzavrieť/uzatvoriť manželstvo, uzavrieť/uzatvoriť hotel. Ktoré spojenie je správne alebo vhodnejšie?

celá otázka a odpoveď