Heslo: uzavretá

Otázka:

Ktoré spojenie je správne: triedna kniha bola uzavretá alebo triedna kniha bola uzatvorená?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako je správne: zmluva bola uzavretá/uzatvorená na 5 rokov a číslo uzavretej/uzatvorenej zmluvy?

celá otázka a odpoveď