Heslo: uzáver

Otázka:

Správne sa povie "guľový uzáver" alebo "guľový kohút"?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Môže sa slovo uzáver používať vo význame ,,robiť z nejakých tvrdení uzáver/uzávery"?

celá otázka a odpoveď