Heslo: uzáver

Otázka:

Správne sa povie guľový uzáver alebo guľový kohút?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Môže sa slovo uzáver používať vo význame ,,robiť z nejakých tvrdení uzáver/uzávery"?

celá otázka a odpoveď