Heslo: uvedomiť si

Otázka:

Je slovo uvedomiť sa vo význame spoznať niečo, prípadne pochopiť to správne? Môžem ho používať v rozkazovacom spôsobe - Uvedom sa! vo význame spamätať sa?

celá otázka a odpoveď