Heslo: uvedený

Otázka:

Doleuvedený a Hore uvedený sa píšu spolu alebo osobitne? A čo v prípade prídavného mena dolupodpísaný?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Je správne slovné spojenie "na základe Vášho súhlasu uvedeného v dohode" alebo "na základe Vášho súhlasu uvedenom v dohode"?

celá otázka a odpoveď