Heslo: uvažovať

Otázka:

Píše sa vo výrazoch spojených so slovom uvažovať (v zmysle brať do úvahy) predložka? Napríklad uvažovať v bod? Je to takto správne?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Musia sa uvažovať faktory alebo musí sa uvažovať s faktormi - ktorá formulácia je správna?

celá otázka a odpoveď