Heslo: uvažovať

Otázka:

Píše sa vo výrazoch spojených so slovom uvažovať - brať do úvahy predložka? Napríklad uvažovať v bod? Je to takto správne?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Je správne ako preklad z češtiny formulácia musia sa uvažovať faktory alebo musí sa uvažovať s faktormi?

celá otázka a odpoveď