Heslo: určovanie pádov

Otázka:

Nevieme sa doma dohodnúť na páde podstatného mena "zvuk" vo vete Zvuk ich zvončekov počuť do diaľky. Je to nominatív alebo akuzatív?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Pomáham dcére s učením a nevieme, ako určiť pád podstatného mena ryhy vo vete Pri sťahovaní nábytku vznikli na dlážke hlboké ryhy a podstatného mena potôčik vo vete Za dedinou tečie bystrý potôčik.

celá otázka a odpoveď