Heslo: upgrade

Otázka:

Je správne používanie cudzieho slova "upgrade" v náboženskom texte v tvare "upgrade-uje"?

celá otázka a odpoveď