Heslo: ujo

Otázka:

Kedy sa pri skloňovaní podstatných mien mužského rodu používa prípona -mi a kedy prípona -ami?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Podľa akého vzoru sa skloňujú priezviská zakončené na samohlásku -o, napríklad priezvisko Bako?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako sa skloňujú mužské priezviská ukončené na spoluhlásku -o?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako sa skloňujú mužské priezviská ukončené na spoluhlásku -o? Ako sa skloňuje názov Kubrá?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako sa má správne skloňovať priezvisko Ballo?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Čo označujú pomenovania ujo a strýko v rámci príbuzenských vzťahov?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako sa skloňuje priezvisko Tomčo? Správne je Tomču alebo Tomča?

celá otázka a odpoveď