Heslo: udeliť

Otázka:

Môžem sloveso udeliť používať napríklad aj vo význame dať ako dar?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Je správne spojenie udeliť niekomu trest? Nemalo by sa správne použiť sloveso uložiť?

celá otázka a odpoveď