Heslo: udeliť trest

Otázka:

Je správne spojenie udeliť niekomu trest? Nemalo by sa správne použiť sloveso uložiť?

celá otázka a odpoveď