Heslo: udeliť pokutu

Otázka:

Je správne slovné spojenie "udeliť pokutu"? Podľa môjho názoru sa udeľujú ceny, odmeny ... a pokuty sa ukladajú. So slovným spojením "udeľovanie pokuty" sa často stretávam v masmédiách.

celá otázka a odpoveď

Mám úplne novú otázku a chcem ju položiť priamo odborníkom v Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra

Položiť otázku