Heslo: udeliť pokutu

Otázka:

Je správne slovné spojenie udeliť pokutu? Podľa môjho názoru sa udeľujú ceny, odmeny, ale pokuty sa ukladajú.

celá otázka a odpoveď