Heslo: ucho

Otázka:

Môžem príslovku piskľavo rozdeliť pisk-ľa-vo? Slovo u-cho sa rozdeľuje takto?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako sa rozdeľuje na slabiky slovo ucho? V príručkách sa uvádzajú odlišné informácie.

celá otázka a odpoveď