Heslo: učiteľ

Otázka:

Môžem anglické spojenia music instructor, fine arts instructor a air traffic instructor prekladať do slovenčiny ako hudobný inštruktor, výtvarný inštruktor a inštruktor leteckej prevádzky?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Môžem učiteľa matematiky na vysokej škole nazvať pedagóg matematiky alebo musím použiť spojenie pedagóg v odbore matematiky či pedagóg v odbore matematika?

celá otázka a odpoveď