Heslo: učenie

Otázka:

Slovesné podstatné meno (napr. učenie) sa zaraďuje medzi slovesá alebo medzi podstatné mená?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

S akým u sa píše slovo učenie vo vete Minulý rok som spoznala u/Učenie Bruna Gröninga?

celá otázka a odpoveď