Heslo: učebnica

Otázka:

Aký je správny tvar datívu a akuzatívu množného čísla od slova učebnica - učebniciam, o učebniciach alebo učebnicám, o učebnicách?

celá otázka a odpoveď