Heslo: trip

Otázka:

Akým slovom nahradiť anglické pomenovanie trip vo význame „niekoľko zápasov za sebou na ľade súperov“?

celá otázka a odpoveď