Heslo: tranšírovať

Otázka:

Ako sa spisovne povie: dranšírovať, tranšírovať, dranžírovať alebo tranžírovať (porciovať mäso, ovocie... pred zrakom hosťa)? A na označenie človeka je správne dranšér, tranšér, dranžér alebo tranžér?

celá otázka a odpoveď