Heslo: titul

Otázka:

Majú všetky podstatné mená mužského rodu, ktoré sú cudzieho pôvodu a zakončené na spoluhlásku l alebo r, v lokáli jednotného čísla pádovú príponu -i?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Aké je správne poradie mena, priezviska a titulu pri uvádzaní údajov na informačných tabuľkách pri dverách?

celá otázka a odpoveď