Heslo: titul philosophiae doctor

Otázka:

Kde sa uvádza titul PhD., ak má žena dve priezviská, napr. Mgr. Mária Sýkorová rodená Jasná, PhD.?

celá otázka a odpoveď