Heslo: tisíc

Otázka:

Ako sa správne skloňuje slovné spojenie tisíc chlapov?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ktorý zápis je správny: pred 44 tisíc rokmi alebo pred 44-tisíc rokmi?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako sa správne píšu základné číslovky slovom? Treba oddeľovať tisícky a stovky alebo písať všetko spolu?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako mám napísať tieto radové číslovky: sto pätnásty alebo stopätnásty, tisíc dvanásty alebo tisícdvanásty?

celá otázka a odpoveď