Heslo: tieto

Otázka:

V slove tie sa spoluhláska t vyslovuje mäkko alebo tvrdo?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Zámená tie, tieto a pod. sa majú vyslovovať mäkko alebo tvrdo?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

V jednej odpovedi píšete, že v zámenách títo, tieto je na začiatku tvrdá spoluhláska t. A čo pravidlo o mäkčení v di, ti, ni, li? Takže aj v slove teľa je tvrdé t?

celá otázka a odpoveď