Heslo: ticho

Otázka:

1. Je správne krátenie miezd? 2. Je správne dorovnať výšku zmluvy, dorovnať kontrakty vo význame „dorovnať rozdiel v príjmoch“? 3. Je správne označiť situáciu, v ktorej nedochádza k dohode, za patovú? 4. Je správne vyjadrenie rozhostila sa výluka? 5. Je správne použitie slova opcia v uvedených vetách?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako sa určujú hlásky d, t, n, l, ď, ť, ň, ľ v slabikách de, te, ne, le, di, ti, ni, li? Je možné určiť hlásku t v slove Martina ako tvrdú a napr. v slove ticho ako mäkkú?

celá otázka a odpoveď