Heslo: tesný prívlastok

Otázka:

Píše sa čiarka pred činným príčastím spôsobujúce vo vete Mutácie spôsobujúce progériu sa dotýkajú exónu 11?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Má byť vo vete "Fyzika, ktorá je základom interdisciplinárnych odborov biofyzika a lekárska biofyzika vyučovaných na lekárskych fakultách" čiarka pred slovom "vyučovaných"?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Píše sa vo vete "Vyplýva to z výsledkov agentúry TNS, zverejnených na začiatku apríla 2012" čiarka?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Sú v nasledujúcich vetách správne napísané čiarky? 1. Za chyby, vzniknuté tlačou, neručíme. 2. Produkty, uvedené v tomto letáku, nemusia byť k dispozícii vo všetkých predajniach.

celá otázka a odpoveď