Heslo: tesný prívlastok

Otázka:

Píše sa čiarka pred činným príčastím spôsobujúce vo vete Mutácie spôsobujúce progériu sa dotýkajú exónu 11?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Má byť vo vete "Fyzika, ktorá je základom interdisciplinárnych odborov biofyzika a lekárska biofyzika vyučovaných na lekárskych fakultách" čiarka pred slovom "vyučovaných"?

celá otázka a odpoveď

Mám úplne novú otázku a chcem ju položiť priamo odborníkom v Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra

Položiť otázku