Heslo: tesný a voľný prívlastok

Otázka:

Majú byť v tejto vete čiarky? Počas hodnoteného obdobia bolo vybavených 363 priestupkov spáchaných porušením ustanovení všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len "VZN").

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Neviem, či som v tejto vete správne oddelil prechodník "tiahnucej" čiarkou: Vďaka svojej geografickej dispozícii, tiahnucej sa od severného biómu tajgy až po subtropické ostrovy vo Filipínskom mori, a klíme bohatej na zrážky má Japonsko dostatok vlahy, čo naskytá vhodné podmienky pre bohatú vegetáciu.

celá otázka a odpoveď