Heslo: teplota

Otázka:

Oddeľuje sa značka jednotky celziovej teploty od čísla?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Je správne spojenie tepelný tok, tepelné žiarenie alebo teplotný tok, teplotné žiarenie?

celá otázka a odpoveď