Heslo: tento

Otázka:

Aký tvar má zámeno tento v genitíve jednotného čísla?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Zámená "tie", "tieto" a pod. sa majú vyslovovať mäkko alebo tvrdo?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Často v textoch nachádzame nejednotné zámeno tohoto a tohto. Je to presne určené podľa životnosti alebo je to dvojtvar?

celá otázka a odpoveď

Mám úplne novú otázku a chcem ju položiť priamo odborníkom v Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra

Položiť otázku