Heslo: ten

Otázka:

V slove tie sa spoluhláska t vyslovuje mäkko alebo tvrdo?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Musím podľa jazykového zákona uvádzať cudzie priezvisko ako MUDr. Michele Borbová? Sú prípady, keď sa zámeno tie vyslovuje mäkko?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

V jednej odpovedi píšete, že v zámenách títo, tieto je na začiatku tvrdá spoluhláska t. A čo pravidlo o mäkčení v di, ti, ni, li? Takže aj v slove teľa je tvrdé t?

celá otázka a odpoveď