Heslo: tabuľka

Otázka:

Ako správne uvádzať názvy mesiacov na začiatku riadkov v tabuľke? Má umiestnenie textu v konkrétnej kolónke vplyv na to, s akým začiatočným písmenom sa píše?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Je vo vete "Urobte všetky projekty, tak ako v Lekcii 4" správne umiestnená čiarka?

celá otázka a odpoveď

Mám úplne novú otázku a chcem ju položiť priamo odborníkom v Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra

Položiť otázku