Heslo: t

Otázka:

Ako sa určujú v slove tvrdé spoluhlásky d, t, n, l a mäkké spoluhlásky ď, ť, ň, ľ ?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako sa stalo, že slovo business sa do slovenčiny dostalo ako biznis a do češtiny vo forme byznys?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

V médiách počúvam, že moderátori vyslovujú tvrdé l v slovách ako ľavica, voľby či na Kráľovej holi...

celá otázka a odpoveď