Heslo: tím

Otázka:

Píše sa Detroit Red Wings získalo…alebo sa tento tvar vyjadruje v množnom čísle? A ako je to v prípade hudobných skupín so zahraničným názvom? Píše sa L. A. alebo LA?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

V akej podobe sa v slovenčine používa slovo team?

celá otázka a odpoveď

Mám úplne novú otázku a chcem ju položiť priamo odborníkom v Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra

Položiť otázku