Heslo:

Otázka:

V slove tie sa spoluhláska t vyslovuje mäkko alebo tvrdo?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Musím podľa jazykového zákona uvádzať cudzie priezvisko ako MUDr. Michele Borbová? Sú prípady, keď sa zámeno tie vyslovuje mäkko?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Aké spoluhlásky sú v slovách deti, deň, nedeľa a jašterica? Pred samohláskou e sú v týchto slovách tvrdé alebo mäkké spoluhlásky?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako sa stalo, že slovo business sa do slovenčiny dostalo ako biznis a do češtiny vo forme byznys?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Zámená tie, tieto a pod. sa majú vyslovovať mäkko alebo tvrdo?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

V jednej odpovedi píšete, že v zámenách títo, tieto je na začiatku tvrdá spoluhláska t. A čo pravidlo o mäkčení v di, ti, ni, li? Takže aj v slove teľa je tvrdé t?

celá otázka a odpoveď